Technology-rich innovation in schools

powered bypowered by ods

a resource for European schools
... contents roadmap | references | authors |

Šta se nalazi u brošuri?
Kliknite ovde da izaberete drugi jezik ili format


ICT in schools
Uvod
Ključni pojmovi
Model
Faze procesa za inovaciju
Stimulacija
Buđenje interesovanja i identifikacija putanje
Probe
Prve lekcije iz iskustva
Inkubacija
Steady, supportive development
Scenario
Od pilota do stabilne promene
Akceleracija
Postati samostalan
   

O ovom resursu

Obrazovne promene predstavljaju veliki izazov u svakom okruženju, a kada ta promena uključuje tehnologiju – kao što je mnoge promene uključuju u današnje vreme – nastaju komplikacije. Ova brošura je napisana da bi pomogla liderima u obrazovanju u ostvarivanju uzbudljivog a pomalo zastrašujućeg zadatka - uvođenja i ostvarivanja tehnološke inovacije u školama.

Brošura predstavlja deo serije nastale u velikom evropskom projektu koji omogućava otvoreni pristup obrazovnim resursima školama širom Evrope - Open Discovery Space (ODS). Od 2012. ODS je učio iz pristupa iz prakse nastavnika, lidera u obrazovanju i onih koji donose obrazovne propise kako bi realizovali inovaciju bogatu tehnologijama.

Sadržaj ove brošure se zasniva na inovacionom modelu koji je u osnovi ODS-a. Ovaj model je prvobitno zamišljen da izgradi ODS aktivnosti i evoluirao je u svetlu naučenih lekcija kako se projekat razvijao. Model opisuje ključne faze promena (stimulacije, probe, inkubacije, scenarija i akceleracije), kao i implikacije za različite ključne aktere. Ova brošura nudi uvide koji su posebno relevantani za obrazovne lidere i čini ih dostupnim za korišćenje u drugim inicijativama da se postignu trajne i sadržajne promene koje uključuju korišćenje savremenih tehnologija.

Savet: Ključne aktivnosti su sažete u putanji kojoj se može pristupiti ovde i sa bilo koje druge strane.

Drugi jezici i formati
Delovi ove brošure su dostupni na sledećim jezicima:

Rekli su o brošuri…
Šta direktori škola kažu o ovoj brošuri

"Jasna i koherentna publikacija, estetski urađena sa dobrom upotrebom teksta, konteksta, slika i grafika, lako se čita onlajn, dobar balans između teorije i digitalnih studija slučaja. Bila bi dobar letnji kurs."   "Kao digitalni učenik smatram da je brošura dobro postavljen document sa dobro definisanim okvirom. Od samog početka se naglašavaju razlike između tradicionalnih i digitalnih pedagogija. Ovaj ključni element promene je lepo ilustrovan."   "Sada možete videti šta je ODS u praksi a ne samo u teoriji."   "Mislim da ovaj dokument kao izuzetan proizvod zasnovan na teoriji postavlja okvir za učešće u ODS-u."
- Tom Roche,
iz Irske
  - Robbie O'Leary,
iz Irske
  - Daithi O'Murchu,
iz Irske
  - Fin Martin,
iz Irske


       

EU CIP

This booklet was produced via the Open Discovery Space project, partially funded by the European Commission CIP PSP Grant agreement 297229.