Tehnoloogiline innovatsioon koolides

powered bypowered by ods

allikas Euroopa koolide jaoks
... contents roadmap | references | authors |

Mida see sisaldab?
Vajuta siia, et saaksid valida teisi keeli ja formaate.


IKT koolides
Tutvustus
Põhijõud
Mudel
Innovatsiooni järkjärguline protsess
Edendamine
Huvi äratamine ja võimaliku koostöö identifitseerimine
Uuringud
Esimeste kogemuste otsimine
Areng
Stabiilne, toetav areng
Stsenaariumid
Katsetamisest stabiilse muutuseni
Protsessi kiirendamine
Muutumine isegenereeruvaks
   

Allika tutvustus

Hariduslik muutus on raske ülesanne ning kui see sisaldab ka tehnoloogilist muutust, siis on see veel keerulisem. See brošüür loodi selleks, et toetada haridusjuhte huvitavas ja raskes ülesandes algatada koolides tehnoloogilist innovatsiooni.

See brošüür on osa suuremahulisest Euroopa projekti seeriast, mis pakub avatud ligipääsu Euroopa koolide hariduslikele allikatele: Open Discovery Space (ODS). 2012. aastast alates on ODS projekt õppinud tegevõpetajatelt ja haridusjuhtidelt seda, kuidas nad koolides ODS projekti poolt soovitatud tehnoloogilist innovatsiooni läbi viivad.

Selle brošüüri sisu põhineb ODS projekti innovatsiooni mudelil. See mudel loodi algselt ODS projekti tegevuste struktuuri põhjal. Mudel kirjeldab muutuste põhifaase (edendamine, uuringud, areng, stsenaariumid ja protsessi kiirendamine) ning mõjusid. Selles brošüüris on välja toodud arusaamad, mis on osaliselt seotud haridusjuhtidega. Need on välja toodud selleks, et teised haridusjuhid saaksid uusi tehnoloogiaid kasutades vajalikke muudatusi ellu viia.

Nõuanne: Võtmetegevused on koondatud tegevuskavasse, mida näeb siit ja igalt leheküljelt.

Teised keeled ja formaadid
Mõned selle allika osad on kättesaadavad järgnevates keeltes:

Tunnustused
Mida direktorid ütlevad selle allika kohta?

"Selge ja sidus väljaanne. Teksti, sisu, piltide, graafika poolest esteetiline. Kergesti loetav (online). Hea tasakaal teooria ja juhtumiuuringute vahel...See võiks olla hea suvine kursus."   "Minu meelest on brošüür hästi koostatud dokument, milles on defineeritud raamistik. Algusest peale tähtsustas see muudatusi traditsioonilisest õppest digitaalsele õppele minekul. Selle muudatuse võtmeelement on hästi illustreeritud."   "Nüüd näen, mida ODS praktikas päriselt tähendab."   "Ma arvan, et see dokument on suurepärane allikas, mis põhineb teoorial ja loob raamistiku seotusest ODSiga."
- Tom Roche,
Ireland
  - Robbie O'Leary,
Ireland
  - Daithi O'Murchu,
Ireland
  - Fin Martin,
Ireland


       

EU CIP

See brošüür loodi Open Discovery Space projekti raames ja seda on osaliselt toetanud European Commission CIP PSP Grant agreement 297229.